Bohusläningen om Inclusive Growth: “I framtiden är vi alla frilansarbetare”

I Bohusläningen skriver Karl af Geijerstam med inspiration från Ohlininstitutets Inclusive Growth  om utmaningarna för den europeiska arbetsmarknaden under rubriken “I framtiden är vi alla frilansarbetare“.

Unsgaard och Palmås förutspår att vi står inför en frilansrevolution. Många av dem som i dag arbetar som ”springvikarier” inom äldreomsorg, hemtjänst eller på kaféer kommer i framtiden att ha en F-skattsedel. Orsaken är att företag är extremt försiktiga med att ha en personalstyrka som är för stor, eller inte har rätt kompetens. Där är LAS en del av problemet. Unsgaards lösning på problemet är ta upp LAS i en förhandling mellan arbetsgivare och fack. Anställningsskyddet kan övergå från lagstiftning till kollektivavtal