Andreas Johansson Heinö håller årets Wibbleföreläsning

Årets Wibbleföreläsning hålls av Andreas Johansson Heinö, fil dr i statsvetenskap och förläggare på Timbro förlag.

Temat för hans föreläsning är ”Liberalismen i populismens tidsålder – lärdomar från de första trettio åren”.

Välkommen den 28/5 till Clarion Hotel Stockholm på Ringvägen 98 i Stockholm. Talet börjar kl 18.30, men kom gärna redan kl 18 för mingel och samtal.

Vänligen anmäl om du kommer senast 23/5 till christer.nylander@ohlininstitutet.se