Om Ohlininstitutet

Om stiftelsen Bertil Ohlininstitutet

Stiftelsen Bertil Ohlininstitutet grundades 1993 för att “stimulera vetenskaplig forskning kring de liberala idéerna och deras tillämpning på samhällsförhållanden i Sverige och världen.” Huvuddelen av verksamheten är inriktad på debatter och seminarier, föreläsningar, utgivning av skrifter och böcker, samt vår årligen återkommande uppsatstävling för universitetsstudenter.

Ohlininstitutet är partipolitiskt oberoende.

 

Institutets finansiering

Stiftelsen Bertil Ohlininstitutet finansieras helt och hållet av bidrag från ägarstiftelser inom liberal press. Stiftelsen Pressorganisation och Nya Stiftelsen Gefle Dagblad är de största bidragsgivarna. Uppsala Nya Tidnings ägarstiftelse är den mest långvariga bidragsgivaren. Genom åren har även andra ägarstiftelser bidragit, samt i vissa lägen även privatpersoner.

 

Debatter och seminarier

Ungefär en gång i månaden ordnas lunchsamtal för spännande diskussioner om aktuella ämnen. Sveriges bästa debattörer deltar. Ett större arrangemang är det årliga Anne Wibble-seminariet som hålls på våren

 

Ohlinföreläsningar

Till Bertil Ohlinföreläsningen i november/december bjuder vi in Sveriges främsta föreläsare att ge ett bredare perspektiv på aktuella och tidlösa politiska problem. Bland de senaste årens föreläsare märks Daniel Tarschys, Olle Wästberg, Cecilia Malmström, Maciej Zaremba och Marit Paulsen.

 

Anne Wibbleseminariet / Anne Wibbles ledarskapspris

Under åren 2001-2004 delades Anne Wibbles pris för föredömligt och nydanande samhällsengagerat ledarskap ut. Sedan 2005 anordnas i stället ett särskilt seminarium till Anne Wibbles minne. De som har mottagit priset är Uffe Elleman-Jensen (2001), Anna Lindh och Hans Dahlborg (2002), Stig Henriksson, Erik Langby och Kerstin Ljunggren (2003) samt Marit Paulsen och ”Dallas” Diabaté Dialy Mory (2004). Föreläsare år 2005 var Inga-Britt Ahlenius.

 

Skrifter

Stiftelsen Bertil Ohlininstitutet ger ut skrifter och i samarbete med olika förlag även böcker. Skrifterna syftar till att fördjupa och stimulera den svenska liberala idédebatten. Publiceringen avser även att erbjuda en möjlighet för nya debattörer att göra sig hörda.

 

Uppsatstävling

Stiftelsen Bertil Ohlininstitutet arrangerar årligen en uppsatstävling inom samhällsvetenskapliga ämnen för studenter på C- och D-nivå. Läs mer om uppsatstävlingen här.