Historia

Historia 2017-06-02T23:28:58+02:00

Den första tiden 1993 – 2010 av Lennart Arvedson (PDF)

Historia i korthet

I början av 1990-talet träffades en grupp liberalt sinnade personer för att diskutera politik under namnet Liberalt Forum. Så småningom uppstod en vilja att växa och skapa en mer formell organisation. Samtidigt hade det under en längre tid förekommit diskussioner inom Folkpartiet om att starta en liberal tankesmedja.

Anne Wibble, som då var folkpartistisk finansminister, skulle fylla 50 år hösten 1993, och önskade sig som gåva ett bidrag till en liberal stiftelse. För att hylla sin far, Bertil Ohlin, föreslog hon namnet Bertil Ohlins minnesfond. Insamlingen fick ihop ett startkapital för stiftelsen på 30 000 kronor och i oktober 1993 kallade Olle Wästberg, som då var chefredaktör för Expressen, till ett möte bland en bred krets liberaler. Stiftelsen Bertil Ohlininstitutet grundades under högtidliga former på Handelshögskolan i Stockholm, i det rum som kallas Bertil Ohlin-rummet. Vid samma tillfälle hölls också den första Ohlinföreläsningen, av Sven-Erik Larsson, som senare gav ut en biografi över Bertil Ohlin.

Sedan dess har varje höst en Ohlinföreläsning hållits i Stockholm. Bland talarna finns tidigare och nuvarande ministrar, som Bengt Westerberg, Cecilia Malmström, Marit Paulsen och Gunilla Carlsson, publicister och debattörer som Per T Ohlsson och Maciej Zaremba, professorn och tidigare riksdagsledamoten Daniel Tarschys och många fler. Genom åren har ett stort antal ämnen avhandlats, ofta på ett internationellt tema, och alltid från en liberal utgångspunkt.

I samband med Ohlinföreläsningen har pristagaren i Ohlininstitutets uppsatstävling presenterats. Tävlingen är öppen för alla studenter på C- och D-nivå eller motsvarande.

Wibbleföreläsningar

När Anne Wibble gick bort år 2000 bildades Anne Wibbles Minnesfond, som förvaltades av Ohlinistitutet. Fonden delade under åren 2001–2004 ut ett pris för föredömligt och nydanande samhällsengagerat ledarskap. Det första priset, som delades ut 2001, gick till den danska politikern Uffe Elleman-Jensen.

I samband med prisutdelningen 2002 höll Annika Åhnberg en föreläsning under rubriken Likars ledarskap, som kom att bli den första Anne Wibbleföreläsningen. Sedan dess hålls Anne Wibbleföreläsningar varje vår.

Anne Wibbles pris

– för föredömligt och nydanande samhällsengagerat ledarskap

2001 Uffe Elleman Jensen, tidigare partiledare för Venstre i Danmark

2002 Anna Lindh och Hans Dahlborg

2003 Stig Henriksson, Erik Langby och Kerstin Ljunggren

2004 Marit Paulsen och Diabaté Dialy Mory, känd som “Dallas”, ordförande för Malmö boxningsklubb och fritidsledare i Rosengård.

Ohlin- och Wibbleföreläsningar

Lista över alla Ohlin- och Wibbleföreläsningar