Seminarium i Helsingfors om ekonomiska chocker

IMG_5004

Den finlandssvenska tankesmedjan Magma arrangerade i samarbete med Ohlininstitutet under onsdagen ett seminarium i Helsingfors om ekonomiska chocker. Seminariet var en del i lanseringen av antologin Inclusive Growth in Europe.
Talare var Roger Wessman, tidigare chef på Nordea i Finland och Karl Wennberg, professor i entreprenörskap och organisationsteori på Handelshögskolan i Stockholm som
båda har bidragit med varsitt kapitel i antologin.

Roger talade om hur Finland trots två externa efterfrågechocker i form av Nokias fall och Rysslands isolering ändå klarat sig förhållandevis bra.
Orsaken är att Finland under de goda tiderna byggde upp ett betydande finansiellt överskott vilket möjliggjort expansiv finanspolitik med stora budgetunderskott under de sämre tiderna.

Karl Wennberg talade om hur egenföretagande ökat i Europa vilket i många fall uppmuntrats av staten. Meningen är att entreprenörskap ska skapa tillväxt och jobb.

Wennberg problematiserar denna bild med hänvisning till att forskning visat att egenföretagande varken leder till särskilt mycket jobbskapande eller tillväxt.
Start-ups som Spotify och Rovio är högt värderade men skapar få jobbtillfällen.
Wennberg vill därför vidga synen på entreprenörskaps från egenföretagande och start-ups eftersom entreprenörskap inom detaljhandeln och service-sektorn skapar fler jobb och en mer inkluderande tillväxt.

image-1

 

image-3