Liberala Biblioteket

11270792_10206293689238330_998634694_o

Liberalismen har haft – och har – en avgörande betydelse för att göra Sverige och andra länder till bättre samhällen att leva i. För liberalismen är den enskilda människans frihet och integritet okränkbar. Från den utgångspunkten bidrar människor som arbetar i en liberal idétradition till att utöka människors livschanser genom att utveckla demokrati, rättssäkerhet, marknadsekonomi och socialt ansvarstagande. Internationell öppenhet och solidaritet präglar den liberala grundsynen.

Om Liberala biblioteket

Liberala Biblioteket är en elektronisk informationsbank som presenterar den liberala idétraditionen i Sverige och andra länder.

Bildberättelserna är tänkta att gestalta liberalismens vardagliga och politiska angelägenhetsgrad för människor idag och i framtiden.

Texterna är upphovsrättsligt skyddade och får citeras med angivande av källan.

Ansvariga för Liberala Biblioteket

Redaktör: Anders Johnson, anders@skriftstallet.se

Lista över skribenter

Initiativtagare: Bertil Ohlininstitutet och Stiftelsen Karl Staaffs fond www.staaff.se