Uppsatstävling

Bild1
Ohlininstitutet inbjuder till 2023 års uppsatstävling

Tävlingens teman är internationalisering, demokrati, marknadsekonomi och teknologisk förändring.

Internationalisering och globalisering gör att gränser förändras, gamla försvinner och nya uppstår. Ekonomi och politik ändrar karaktär, frågor får ny innebörd och kan sättas i nya perspektiv. Varken företagande, handel, näringsliv, mänskliga rättigheter, etnicitet, demokratins former, medier eller miljö står utan påverkan.

Bertil Ohlininstitutet inbjuder studenter att tävla med kandidat-, magister- och masteruppsatser som fått betyget väl godkänd (A eller B). Uppsatsen ska ha examinerats under 2023. Uppsatsens ämne ska knyta an till åtminstone två av tävlingens teman: internationalisering, demokrati, teknologisk förändring och marknadsekonomi. Författarna till den eller de uppsatser som bedöms vara bäst får dela på 25 000 kr. Bidrag lämnas senast 1 november 2023.

Genom att delta i tävlingen medger författaren att uppsatsen, om den vinner, publiceras på Ohlininstitutets hemsida.

Juryn består av Agneta Marell (ordf), Joakim Wernberg, Tobias Karlsson, Anna-Sara Lind, Patrik Ström, Timur Uman och Karl Wennberg.

Lämna ditt bidrag här

Tidigare vinnare av Ohlininstitutets uppsatstävling

2023 Anna Valera – Den internationella privaträttens utmaningar i det mångkulturella Sverige – En studie av kulturell pluralism och rättvisans dilemman

2022 Andrea Jernberg och Vendela Angerlöv – Fashionable Activism: A study of corporate activism in fashion brands’ marketing communications and the effects of congruence as moderated by brand type and political leanings, Handelshögskolan i Stockholm.

2021 Max Waleij – Svenskhet producerad genom utvisningar – en tvärvetenskaplig studie om identitetskonstruktioner i media, Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), Linköpings universitet.

2019 Frida Bergström

Mind the Gap – Foreign Fighters and their Prospects on the OECD Labour Market

2019 Annelie Westermann

Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige

2018 Polina Ustyuzhanina

“In Goods We Trust. Trade Barriers in Services – Should We Care?”

2017 Malin Källén

”Political consequences of free trade: Chinese imports and the shift of political views in the EU”

2016 Jakob Frizell

“The Fiscal Consequences of Peace: Taxation and veto power in post-conflict countries”

2015 Henrik Dahlquist

”Oblique Intentions, non-neutral motives and Pseudo-Neutrality: Exploring the Tensions Within Liberal Neutrality in light of the Doctrine of Double Effect and the French Burqa Ban”

2015 Sebastian Jävervall

”Can Economic Growth Curb Corruption? The Development of Bribery in Times of Crisis”

2014 Marcus Tannenberg

”On the Road to Better Governance – The ‘Middle Class Particularism’ and Quality of Government” 

2013 Frida Trönnberg

State regulation of anti-democratic parties – A comparative study of Germany, Spain and Sweden

2012 Michael Holmgren och Erik Ronnle

Hydrocarbons in Greenland – Prospects for the Greenlandic economy

2011 Robert Hannah

En europeiserad talerätt – om rätten till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter och Europakonventionens offerbegrepp

2010 Svenja Gärtner

Long-run Relationship between Inequality and Democracy

2009 Anna Andersson

Rules of Origin and International Trade – The Case of the Textile and Clothing Industry in Madagascar

2008 Andreas Hatzigeorgiou

Migration as Trade Facilitation – Assessing the Links between International Trade and Migration

Dagens Nyheter skrev om Andreas Hatzigeorgious forskning den 17 september.

2007 Mikael Persson

Demokratins avgränsningsproblem – En kritik av det kosmopolitiska demokratiidealet

2006 Amanda Jakobsson

Trade Openness and Income Inequality

2005 Maria Weimer

Det demokratiska överskottet – en studie av riksdagens inflytande över utrikespolitiken

2004 Vibeke Hjalmers och Lisa Jannerling

Spelet om invandrarna. Om medieretorik och flyktingpolitik i två danska tidningar under valkampanjen 2001

2003 Björn Åsgård

Ethnic awareness and development: a study of the Kadazan Dusun, Sabah, Malaysia

2003Fredrik Gustavsson

Cocoa satellites: a study of the cocoa smallholder sector in Sabah, Malaysia

2002 Rasmus Karlsson

Demokrati i fyra framtidsbilder – en politiskfilosofisk studie om den liberala statens framtid

2001 Erik Höglin och Maria Lindström

Skuldkrishantering i EMU – är förbudet mot monetär finansiering trovärdigt?

2001 Kajsa Helmbring

Procedural reforms of the EU legislative process – increased power for the European parliament?

2000 Jörgen Ödalen

Integration eller assimilation – Invandrarpolitikens etik och den svenska integrationspolitiken

1999 Gissur O. Erlingsson

Kommundelningar – de rikas uttåg från det gemensamma eller demokratins räddning?

1998 Tommy Strömberg

Did regional integration save democracy i Paraguay?

1998 Göran von Sydow

Riksbanken och demokratin

1997 Jonas Johansson

Internationalisering – begreppsorentering, operationalisering och jämförande länderanalys

1997 Åsa Pousard

Democratic Political Culture and Interstate Cooperation

1996 Helen Jarlsvik

Etnicitet och rationalitet – en studie av sambandet mellan graden av våldsamt etniskt konfliktagerande och graden av strukturell repression i det politiska systemet

1996 Eva Hagström

Organisationers betydelse för etniskt konfliktagerande

1995 Per Altenberg

Trade policies for a Global Future?

1995 Åsa Laurén

Den svenska offentlighetsprincipen vid EU-medlemskapet

1995 Thomas Johansson

Demokrati med (o)mänskligt ansikte

1994 Paul Hansson

Trends in the specialisation of the Swedish Manyfacturing Industry

1994 Daniel Gustavsson

Den tyska författningsdomstolens bedömning av den monetära unionen

1994 Björn Englund och Patrik Granström

Lobbying in the European Union

[/fusion_toggle]

[/fusion_accordion]

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]