Från vänster: Vendela Angerlöv, Andrea Jernberg

Ohlininstitutets uppsatspris för 2022

Ohlininstitutets uppsatspris för 2022 tilldelas Andrea Jernberg (Höger) och Vendela Angerlöv (Vänster) vid Handelshögskolan i Stockholm.

Juryns motivering:

Det blir allt vanligare att företag ägnar sig åt aktivism för att ta ställning och driva på utvecklingen i sociala eller politiska frågor.

Med fokus på modeindustrin studerar Andrea Jernberg och Vendela Angerlöv det intressanta fenomenet företagsaktivism i uppsatsen Fashionable Activism: A study of corporate activism in fashion brands’ marketing communications and the effects of congruence as moderated by brand type and political leanings.

Författarna genomför och redovisar resultat från en undersökning av 800 amerikanska medborgare och bekräftar att företagsaktivism kan ge företag fördelar förutsatt att de förstår sina kunders politiska preferenser.

Företagsaktivism som förstärker varumärket tycks också vara särskilt viktig för lyxvaror.

Uppsatsen är välskriven, innovativ och rör ett ämne där kunskapsbehovet är stort.

Uppsatsen kan läsas genom att följa denna länk!