Ohlininstitutet medarrangör vid bokpresentation

Ohlininstitutet var den 6:e mars medarrangör när Inger Enkvist presenterade sin nya bok Kunskap i kris (Gidlunds).

Enkvist har länge varit en intressant röst i skoldebatten och det blev en bra diskussion om postmodernism, digitalisering, bildning och mycket mer.

Om man vill värna och stärka individens frihet är en bra skola helt avgörande.

Ohlininstitutet kommer därför fortsätta lyfta fram röster som kan bidra till ett kvalificerat och konstruktivt samtal.