Wikström, Anton

1910 grundade Anton Wikström tidningen Norra Västerbotten i Skellefteå. Tidningshuset uppfördes ”med amerikansk fart”. Den 19 november lades grunden och på nyåret 1911 började den reguljära utgivningen. Det var viktigt att ha en pressröst inför det första andrakammarvalet med rösträtt för alla män. 1913 blev Wikström tidningens huvudredaktör.

”Norran” kom att bli ett viktigt organ för Västerbottensfrisinnet, en radikal gren av den svenska liberalismen. Wikström förordade rusdrycksförbud, lägre försvarskostnader och nära samverkan med socialdemokratin.

Wikström var född i Byske och flyttade i tonåren till det nya stationssamhället Jörn där han arbetade som garvargesäll och järnvägsarbetare. Han engagerade sig även i nykterhetsrörelsen och politiken. Under åren 1912-35 var Wikström ledamot av andra kammaren. Han var ledamot av Jörns kommunstämma 1909-14 och av stadsfullmäktige i Skellefteå från 1919.

Då liberala samlingspartiet upplöstes 1924 tillhörde han den grupp som inte anslöt sig till något av nybildade riskdagspartierna, utan betecknade sig som frisinnad vilde. I Wikströms fall berodde det inte på någon vilja att vara neutral mellan förbundsvänner och förbudsmotståndare, snarare på en osäkerhet om det nya frisinnade partiet skulle vara tillräckligt förbudsvänligt. 1926 anslöt han sig till frisinnade folkpartiet. Det lär vara han som myntade den nedsättande beteckningen ”professorsliberaler” om de stadsliberala företrädarna.

I Norra Västerbotten drev Wikström en hård polemik mot högern, inte minst mot Skelleftebladet som, även med högermått mätt, var osedvanligt reaktionärt. En höjdpunkt i Wikströms publicistik var debatten om Bondetåget 1914 – eller ”Bondeupptåget” som Wikström föredrog att kalla tillställningen. Han förnekade ivrigt att ”denna demonstration av några tusen högerbönder och teaterbönder” skulle vara representativ för de svenska bönderna. Det handlade i stället om ”högerns galaspektakel” och en förberedelse för statskupp.

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se