Whitlock, Anna

1875 gick Anna Whitlock ut Högre lärarinneseminariet i Stockholm med mycket goda betyg. Därefter begav hon sig ut i Europa på studieresa. Hon arbetade även som Aftonbladets korrespondent i Paris.

1878 öppnade hon en flickskola som 1893 ombildades till samskola – alltså en skola för både flickor och pojkar. Tidigt startade hon också en slöjd- och lekskola för barn under sju år.

En viktig princip för Anna Whitlock var att skolan skulle stå neutral i religionsfrågor. Hon ökade inslagen av naturvetenskap och praktiska ämnen som slöjd och gymnastik. Det fanns också möjligheter för eleverna att välja mellan olika ämnen och att växla mellan teoretiska och praktiska uppgifter. Undervisningen skulle vara verklighetsnära. I biologilektionerna skulle man exempelvis inte bara vara hänvisad till läroböckerna utan även använda växter och djur. Naturstudier och lektioner i det fria, liksom studiebesök, ingick i skolans program. Lördagarna gjordes till temadagar kring ett visst ämne. Både pojkar och flickor fick utbildning i skolköket, sy- och träslöjd samt undervisning i sexualhygien.

Anna Whitlock var ledande i den kvinnliga rösträttsrörelsen. 1903 bildades Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, där Anna Whitlock var ordförande 1903-09 och 1911-13. Hon blev 1908 den första ordinarie kvinnliga ledamoten i förtroenderådet för Frisinnade landsföreningen (föregångare till folkpartiet). Hon satt också i styrelsen för den viktiga socialpolitiska tankesmedjan Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Whitlock tog även initiativ till ett konsumentkooperativ i Stockholm, Svenska Hem, 1905 där bara kvinnor fick bli medlemmar och handla i butikerna. Föreningen drev också upplysning och undervisning i konsumentfrågor och hyrde ut en viktig nyhet, dammsugare, till medlemmarna. Svenska Hem blev mycket uppskattad bland stadens kvinnor – även om föreningen inledningsvis stötte på hårt motstånd från de manliga handelsmännen. Den blev Stockholms största konsumentförening. Men när Svenska Hem 1917 uppgick i den nybildade Stockholms konsumentförening såg dess föreståndare, Albin Johansson, snabbt till att utplåna alla spår av Svenska Hem.

Anna Whitlocks gärning finns skildrad i Sigrid Björklund: Anna Whitlock (Bonniers 1931), Susel Hedström Huveröd: Kvinnor som murbräckor (Carlssons 1989) och Monika Björk och Eva Kaijser: Svenska Hem – En passionerad affär (Stockholmia 2005).

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se