Wennerström-Hartmann, Eva

Eva Wennerström-Hartmann kom till Upsala Nya Tidnings ledarredaktion 1957. Hon gjorde ett avbrott 1965-67 då hon var föreståndare för Servizio Informazioni Svedesi i Rom och var sedan kvar vid ledarredaktionen fram till sin pensionering.

Hon skrev kommentarer inom praktiskt taget alla politiska områden. Särskilt stora kunskaper hade hon i utbildningsfrågor, från folkskola/grundskola till universitet. Hon skrev gärna och engagerat om socialpolitik. Ett annat av hennes favoritområden var etermedier. Hon medverkade också på andra avdelningar i tidningen, bland annat med dagsverser och veckovisa radiokrönikor. Hennes första bidrag i UNT beskrev studenternas påskresa till fjällen 1938. Signaturen från den gången, ”Hillo”, kom att bestå och glädja läsarna ända till mitten av 80-talet.

Eva Wennerström var aktiv inom kårpolitiken i Uppsala och var en av de ledande i den grupp av liberaler och socialdemokrater som förgäves opponerade mot den konservativa majoritet som vid studentkårens beryktade ”Bollhusmöte” i februari 1939 drev igenom en resolution mot invandring av ”främmande intellektuell arbetskraft”. Hon var 1938-39 studentkårens första kvinnliga vice ordförande och var 1939 den första kvinna som höll det traditionella valborgsmässotalet. Det mycket uppmärksammade talet utformades som en dikt i tydlig polemik mot diktatur, inskränkthet och den ”frusna själviskheten”.

Hon ingick 1939 äktenskap med Lennart Hartmann, FPU-ordförande, ledarskribent vid DN och vid sin död 1957 chefredaktör i Upsala Nya Tidning. Eva Wennerström-Hartmann var ordförande i Folkpartiets kvinnoförbund 1950-56, ledamot av stadsfullmäktige i Uppsala 1955-62, ordförande i socialnämnden och länsnykterhetsnämnden.

Hans Lindblad
hans.lindblad@bredband.net