Petrini, Gulli

Gulli Petrini var dotter till en framstående medicinprofessor i Stockholm, Carl Jacob Rossander, som uppmuntrade dottern att studera vid universitetet. 1901 doktorerade hon i fysik vid Uppsala universitet. Året därpå gifte hon sig med Henrik Petrini och flyttade till Växjö där hon, i likhet med maken, blev lärare. Båda två var vänstersinnade och antiklerikala, varför de vigde sig borgerligt i Tyskland.

Under sin studietid i Uppsala var Gulli inneboende hos Frithiof och Ann Margret Holmgren och kom på så sätt i kontakt med stadens radikala kretsar. Ann Margret och Gulli blev vänner för livet och mycket aktiva i den kvinnliga rösträttsrörelsen.

Gulli Petrini var ordförande i Växjö rösträttsförening 1904-14 och i Stockholmsföreningen 1914-20. Dessutom satt hon riksorganisationens VU 1914-21. Petrini blev flitigt anlitad både som föredragshållare och skribent.

1906 fick Gulli Petrini avsked från flickskolan i Växjö eftersom hon hade yttrat sig till förmån för utvecklingsläran. En intensiv strid om denna pågick då i Småland. Denna händelse var säkert en bidragande orsak till hennes starka engagemang för tanke- och yttrandefriheten samt forsknings- och lärofriheten.

1908 gick Gulli Petrini med i Frisinnade landsföreningen och 1909, när kvinnor första gången blev valbara till kommunala församlingar, invaldes hon i stadsfullmäktige. 1913 blev hon invald i drätselkammaren, den första kvinnan i Sverige på denna post.

1914 flyttade makarna Petrini till Stockholm där Gulli bl.a. tog en lärartjänst på Whitlockska samskolan. Hon blev även en av de ledande i Frisinnade kvinnor som bildades samma år (vice ordförande 1914-20, ordförande 1920-23). När Frisinnade landsföreningen sprack på alkoholfrågan 1923 gick hon med i det liberala partiet. Sina sista aktiva insatser i den politiska debatten gällde den kamp för gifta kvinnors rätt till arbete som pågick under 1930-talet.

Christina Florin: Kvinnor får röst – Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse (Atlas Akademi 2006).

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se