Petersson, Knut

Peterssons huvudinsats var som skribent i Handelstidningen. Han avlade doktorsgraden i statskunskap 1920 men hade då redan börjat sitt medarbetarskap på tidningen. Han anställdes definitivt 1922 och arbetade sedan som skribent under signaturen KP oavbrutet fram till sin pensionering 1957. Till en början verkade han i skuggan av Segerstedt, men från främst tiden för andra världskriget kom han att spela en stor roll som kritiker av eftergiftspolitiken mot Nazityskland och de av regeringen beslutade inskränkningarna i tryckfriheten, som i hög grad kom att drabba Handelstidningen. 1945 efterträdde han Torgny Segerstedt som chefredaktör.

Även under sin tid i riksdagen gjorde han sig bemärkt som en ihärdig och vältalig kritiker av samlingsregeringens eftergifter för tyska påtryckningar, där han särskilt riktade in sig på händelser i Västsverige, som permittenttrafiken och de tyska överflygningarna liksom på konsekvenserna av den tyska ockupationen i Norge. Hans konstitutionella kunnande kom särskilt till sin rätt i granskningen av regeringens repressiva tryckfrihetspolitik med bl.a. olika beslag och förbud riktade mot tidningar och tidskrifter. Efter kriget blev han en konsekvent kritiker av förmenta eftergifter mot Sovjetunionen och anhängare av ett svenskt medlemskap i Atlantpakten, Nato.

I ett anförande i riksdagen en vecka före krigsslutet gav Knut Petersson sin kärnfulla syn på världskriget: ”Hitlerväldet, som utan överdrift kan betecknas som den europeiska historiens mest avskyvärda tyranndöme, ramlar nu bit för bit i spillror, och Danmark och Norge skola åter bli fria. Striden om Nordens frihet är redan utkämpad. Den har utkämpats vid Stalingrad och El Alamein, i Normandie och vid Rhen.”

Knut Petersson har skrivit en viktig bok om den svenska tryckfrihetspolitiken, Pressen och tryckfriheten (1941) och en biografi över fadern, den från rösträttsstriden kände liberalen och bondepolitikern Alfred Petersson i Påboda, En bondedemokrat (Norstedts 1965).

Björn Molin
bjorn.molin@telia.com