Palme, Henrik

Henrik Palme grundade 1869 Stockholms Intecknings Garanti AB (”Inteckningsbanken”) som i Sverige introducerade inteckningslån för fastigheter.

Palme var mycket engagerad i samhällsfrågor, bland annat som ledamot av stadsfullmäktige, och ansåg Sverige var ”behärskat av en mängd tyranniska former och traditioner som förkväver enskilda och allmänna krafter”. Han var frihandelsvän och instiftade en fond för ekonomisk upplysning och forskning.

Särskilt engagerade han sig i bostadsfrågorna genom att verka för bättre statistik över bostadsmarknaden, fler egnahemsbyggen och bättre arbetarbostäder. 1886 lät han också uppföra Palmeska huset vid Kungsträdgården, med Stockholms första andelslägenheter (nu del av Handelsbankens huvudkontor).

År 1889 tog Henrik Palme initiativ till bildandet av Djursholms AB som byggde upp Djursholms villastad och järnvägen dit. I Djursholm etablerades en patricierförstad präglad av kulturellt frisinne. Ett kapell uppfördes för den radikalt sinnad predikanten Natanael Beskow. Han var även religionslärare i samskolan där hustrun Elsa var teckningslärare, Alice Tegnér musiklärare, Erik Axel Karlfeldt svensklärare och Viktor Rydberg inspektor.

Henrik Palme var halvbror till Sven Palme.

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se