Palme, Sven

Sven Palme var sin tids störste försäkringsman i Sverige. 33 år gammal utnämndes han till vd i livförsäkringsbolaget Thule i Stockholm. På tio år gjorde han det till Nordens största försäkringsbolag genom att rikta sig till bredare befolkningsgrupper. Palme ansåg att vinsterna i livförsäkringsrörelsen i första hand skulle gå till spararna och Thule tillät därför mycket begränsade aktieutdelningar vilket tvingade konkurrenterna att följa efter.

Hans motto för försäkringsväsendet var: ”Grunden är vetenskap, medlet är affärsmässighet, målet är aktiv socialpolitik.” Sven Palme avgick som vd i Thule 1931 och efterträddes av sonen Gunnar, vars son Olof Palme senare blev Sveriges statsminister (s).

Sven Palme hade varit med om att bilda Sveriges allmänna rösträttsförbund 1890 och invaldes då i förbundets styrelse. 1894 kom han in i riksdagen och anslöt sig året efter till det nybildade vänsterliberala folkpartiet.

I riksdagen kom Palme att särskilt engagera sig i försäkringsfrågor. Han motsatte sig en socialisering av försäkringsväsendet men ville ha en effektivare lagstiftning och kontroll av de privata försäkringsbolagen. Han var den mest pådrivande för 1903 års försäkringslagstiftning och inrättandet av Försäkringsinspektionen. Palme var som ledamot i ålderdomsförsäkringskommittén med om att utarbeta förslagen till statlig folkpension och olycksfallsförsäkring.

Palme var även ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1904-15 och engagerade sig där särskilt för bättre och billigare bostäder, bland annat för egnahemsrörelsen som syftade till att ge mindre bemedlade möjlighet att skaffa ett eget hem.

Palme kom med tiden att fjärma sig från den liberala partiledningen genom att inta en försvarsvänligare ställning och en avvisande hållning till samverkan med socialdemokraterna. 1911 avstod han från att kandidera för omval till riskdagen och i samband med borggårdskrisen 1914 lämnade han Frisinnade landsföreningen för att tillsammans med ett par andra framträdande moderatliberaler bilda Föreningen frisinnade försvarsvänner.

Sven Palme var halvbror till Henrik Palme.

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se