Nilsson, Ada

Ada Nilsson var dotter till en storbonde men fadern avled när hon var 12 år. Ada fick flytta till Stockholm. Hon tog studenten 1891 och läste sedan till läkare i Uppsala. Där anslöt hon sig till studentföreningen Verdandi. År 1900 blev Ada medicine licentiat.

Ada drev egen gynekologisk läkarpraktik i Stockholm 1904-1953 där hon ofta tog emot socialt utsatta kvinnor. Hon var pionjär inom sexualupplysningen genom föredrag i fackföreningar, kvinnoklubbar och på föräldramöten. År 1925 startade hon Tidevarvets rådgivningsbyrå för föräldrar dit både mödrar och fäder kunde vända sig med sina problem. Byrån hade norsk förebild och var den första av sitt slag i Sverige.

Det konservativa motstånd Ada mötte som läkare gjorde att hon 1907 startade Kvinnornas diskussionsklubb. I samband med detta mötte hon Elin Wägner som blev en nära vän. I Wägners roman Helga Wisbeck (1913) finns ett porträtt av en kvinnlig läkare som bär tydliga drag av Ada Nilsson.

Ada engagerade sig i kvinnofrågor som arbetslagstiftning, smärtlindring vid förlossning, ogifta mödrars villkor och utomäktenskapliga barns rättigheter. Tillsammans med bland andra Julia Kinberg och Karolina Widerström undertecknade hon 1910 en protestskrivelse mot den lag som skulle komma att kriminalisera preventivmedel. Hon bekämpade den lagen under hela dess existens.

Ada Nilsson och Julia Kinberg hade träffats under studietiden i Uppsala. Tillsammans tog de initiativet till Frisinnade kvinnors bildande 1914. Ada blev föreningens ordförande och Julia dess sekreterare.

Ada lämnade ordförandeskapet i FFK 1917. Hon lämnade Frisinnade landsföreningen i samband med förbudsstriden – där hon röstade mot förbudet – och tillhörde sedan inte något parti. Hon gjorde dock avgörande insatser i Konstellationen Fogelstad.

Ada Nilsson behöll i huvudsak sin liberala grundsyn livet ut. Men hon kom, i likhet med Elisabeth Tamm, att fascineras av utvecklingen i Sovjetunionen som hon uppfattade som föregångare då det gällde jämställdhet och fredsvilja.

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se