Harrie, Ivar

Harrie hör till 1900-talets främsta folkbildare i humanistiska ämnen, välkänd radioröst och publicist. Han bidrog till ett liberalt 20-tal vid Lunds universitet, och han ogillades av de konservativa som kom att dominera universitetets 30-tal. Harrie blev fil.lic. i klassisk fornkunskap och grekiska.

Harrie var redaktör för Lundagård 1922-24. Han kom att bli framstående översättare av antika och franska klassiker. Hans skånska röst blev folkkär genom gärningen som litteraturkrönikör i radion 1929-40 och som teaterkrönikör 1948-51. Han medverkade hos Torgny Segerstedt i Handelstidningen 1926-40, var aktiv antinazist bl.a. som medlem i Tisdagsklubben. Hitlers maktövertagande hade han upplevt på tysk mark, som lektor i Greifswald.

1940 kom Harrie till Dagens Nyheters kulturredaktion efter den legendariske Torsten Fogelqvist. Fyra år senare fick han överraskande uppdraget att bli chefredaktör för den nystartade Expressen. Den ofta fräcka och nydanande kvällstidningen leddes i 15 år av det i mångas ögon omaka paret Ivar Harrie – lärdomsgigant med antikens historia som specialitet – och bildjournalisten Carl-Adam Nycop. Men denna kombination blev anmärkningsvärt framgångsrik, och Harrie bidrog starkt till den nya tidningens identitet. Han försvarade Expressens sätt att förnya tidningsspråk, rubriksättning, ämnesval och stil.

Harrie formulerade Expressens ambition så här: ”Principen som alltid varit helig för oss – fast vi uttryckt den olika, högtidligt på ledarsidan, problemställande på kultursidan, förargelseväckande överallt, ibland litet andfått när de tosigaste och yngsta fått härja på nyhetssidorna – principen har varit att aldrig vyssja in vår läsekrets med vaggsånger, aldrig stryka folk medhårs, hur djupt vi än tror på folkhemmet, att alltid, så långt mänsk- och möjeligt är, vara väckande, aldrig sövande.”

Som humanist, pedagog, folkbildare och publicist måste han räknas till de allra största i sin tid.

Litteratur. Kristoffer Holt: Publicisten Ivar Harrie : ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944-1960 (Carlsson 2008).

Hans Lindblad
hans.lindblad@bredband.net