Forsell, Carl af

Carl af Forsell hade startat sin bana som officer och därigenom kommit in på kartografi. Han var engagerad i karteringen för byggandet av Göta kanal när han bröt upp för att ansluta sig till general Georg Adlersparre som 1809 tågade från Karlstad till Stockholm för att störta Gustav IV Adolf från tronen. På så sätt kom Forsell att svinga sig in i den svenska politikens centrum.

År 1824 blev Carl af Forsell chef för det svenska lantmäteriet. Han blev dock inte någon framstående chef. I stället kom han alltmer att intressera sig för statistik och han lät publicera flera statistiska verk över Sverige. Forsells syfte var att på ett så sakligt sätt som möjligt redovisa tillståndet i landet med alla dess brister och förtjänster. Därigenom ville han väcka opinion för reformer i liberal anda.

Fram till dess hade Forsell stått kungen nära. Nu föll han i onåd. Men Forsell stod på sig och fortsatte sin statistiska publicistik. Hans skrifter fick stor spridning och betydde mycket för att ge den liberala reformpolitiken ökat stöd hos den läsande allmänheten och starkare saklig underbyggnad.

Forsell var engagerad i många andra projekt. Han var med om att introducera sparbanksrörelsen. Denna byggde på sociala motiv och syftade till att underlätta för de mindre bemedlade att få en stabilare ekonomi. Han engagerade sig också för folkbildning genom att grunda Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande och Sveriges första populärvetenskapliga tidskrift, Läsning för Folket, 1834. Forsell introducerade även småbarnsskolor i Sverige för barn mellan 2 och 6 år, liksom skyddsföreningar som skulle hjälpa frigivna fångar.

Forsell var initiativtagare till den första svenska ångbåtslinjen Stockholm-Arboga 1821. Båten i fråga var hjulångaren Yngve Frey som blivit känd genom Carl Jonas Love Almqvists roman Det går an (1839).

Yngve Frey byggdes av den invandrade brittiske industrialisten Samuel Owen. Han brukar beskrivas inte bara som den svenska maskinindustrins utan även de svenska folkrörelsernas fader. Owen var metodist, liksom flera av de brittiska arbetare som fanns på hans fabrik. Därför rekryterades den skotske metodistpredikanten George Scott till Stockholm. Owen och Scott tog också initiativ till en av de första svenska nykterhetsföreningarna som på 1840-talet fick över 100 000 medlemmar.

Carl af Forsell var djupt involverad i Owens och Scotts nykterhetsprojekt och att landets första nykterhetsförening faktiskt bildades i Forsells hem. När den tidiga nykterhetsrörelsen sedan splittrades, på grund av att medlemmarna hade olika uppfattningar om man skulle leva helnyktert eller bara vara återhållsam i sin alkoholkonsumtion, valde Forsell den nyktraste sidan.

Det fanns ett klart samband mellan Forsells intresse för statistik och hans nykterhetskamp. Han hade genom sina statistiska studier fått ökad kunskap om den utbredda sociala misären i riket (det var därför han föll i onåd vid hovet) och ville personligen engagera sig för att eliminera en av de viktigaste orsakerna till eländet, nämligen alkoholen.

Henrik Höjer: Sveriges argaste liberal – Carl af Forsell – officer, statistiker och filantrop (Norstedts 2007).

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se