Elmén, Brita

Brita Elmén var dotter till en grosshandlare i Stockholm. Hon tog socionomexamen i Stockholm 1923 och arbetade 1924-1938 som personalkonsulent vid textilindustrier i Borås och Skene. År 1939 anställdes Brita som yrkesinspektör i Göteborg. Åren 1948-1965 var hon socialinspektör i staden. Hon var ordförande i Yrkeskvinnors samarbetsförbund 1953-1958.

Brita var riksdagsledamot 1949-1966. Hon drev jämställdhetsfrågor som till exempel likalöneprincipen och avskaffandet av nattarbetsförbudet. Hon väckte också ett stort antal motioner i olika socialpolitiska frågor, bland annat vårdbidrag till handikappade, ensamståendes skattesituation och frånskilda kvinnors pension.

Brita Elmén motionerade om att undervisning i psykologi, pedagogik och sociologi skulle införas vid de vid de tekniska högskolorna och läroverken samt vid handelshögskolorna. Hennes motion om forskning på arbetslivets område bifölls av en enhällig riksdag. Men socialminister Gunnar Sträng nonchalerade beslutet.

År 1953 uppmärksammade Brita Elmén, tillsammans med FP-kollegan Margit Vinge, det så kallade sockerförsöket på sinnessjukhuset Vipeholm i Skåne. Där hade psykiskt sjuka och utvecklingsstörda utsatts för ett experiment med stort sockerintag som ledde till allvarliga skador på deras tänder.

När Brita och Margit tog upp frågan, var de allvarliga konsekvenserna av försöket inte kända. Men de ansåg det principiellt felaktigt att människor som intagits på en statlig vårdinstitution utsattes för medicinska experiment utan godkännande av patienterna eller deras anhöriga och utan att principfrågan hade diskuterats i riksdagen. Det ansvariga statsrådet, inrikesminister Gunnar Hedlund (BF), utmärkte sig i debatten som mycket dåligt informerad i frågan.

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se