Eklund, Vira

Vira Eklunds far var statare, sedermera lantbrukare. Hon examinerades som folkskollärarinna 1898 och arbetade sedan i olika delar av landet innan hon 1921 kom till Ösmo norr om Nynäshamn. Vera kom att engagera sig fackligt och satt i styrelsen för Sveriges folkskollärarinneförbund.

Vira var aktiv i nykterhetsrörelsen, bland annat som styrelseledamot i IOGT och Vita bandet. Hon satt i Ösmo kommunalfullmäktige 1930-1938. Hon skrev flera romaner och noveller.

Hon var den kvinna som hade den mest framträdande ställningen i Frisinnade landsföreningen efter partisprängningen. År 1924 blev hon invald i landsföreningens förtroenderåd och ordförande i Frisinnade folkpartiets kvinnogrupp. Hon var dess ordförande till organisationen upplöstes efter Folkpartiets bildande 1934.

Vira var vice ordförande i Frisinnade landsföreningens förtroenderåd 1928-1934. Hon var den enda kvinnan i den delegation som frisinnade och liberaler tillsatte för att förbereda partisammanslagningen. Hon valdes till vice mötesordförande när Folkpartiet konstituerades den 5 augusti 1934 och det var hon som satt ordförande när beslutet om det nya partiet fattades.

Vira Eklund valdes vid detta möte till vice ordförande i Folkpartiets förtroenderåd och VU. Hon blev den enda kvinnan i verkställande utskottet. År 1935 bildades organisationen Folkpartiets kvinnogrupp: Riksförbundet och 1936 konstituerades Folkpartiets kvinnoförbund (FPK). Vira Eklund var ordförande i kvinnoförbundet till 1938.

Hennes tid i riksdagen blev kort. Hon kom in mitt under mandatperioden 1934 när rektorn för Missionsförbundets skola på Lidingö, Gustaf Mosesson, lämnade sin plats i andra kammaren för de frisinnade i Stockholms län. Inför valet 1936 kandiderade Mosesson åter och återtog riksdagsplatsen. Ett försök gjordes att få in Vera i första kammaren men detta misslyckades.

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se