Berlin, Isaiah

Kärnpunkten i försvaret av friheten är det ‘negativa’ målet att avvärja andras inblandning. Att hota en människa med förföljelse om hon inte underkastar sig en tillvaro i vilken hon inte alls väljer sina mål; att stänga alla dörrar för henne utom en, oavsett hur storslagna vyer den leder till och oavsett hur välvilliga motiv som besjälar dem som föranstaltar detta, är att synda mot det faktum att hon är människa, en varelse med ett eget liv att leva.