Bastiat, Frederic

Vad är konkurrens? Är det något som existerar och verkar på egen hand som koleran? Nej, konkurrens är endast frånvaron av begränsningar. Då det gäller mitt eget intresse, då ska jag bestämma själv. Ingen annan ska bestämma åt mig – det är allt. Det är uppenbart att konkurrens är frihet. Att beröva någon handlingsfriheten, är att förstöra möjligheten, och följaktligen makten, att välja, att bedöma, att jämföra; det är att förinta intelligensen. Att förinta tänkandet, är att förinta människan.