Beveridge, William

Liberalismens yttersta mål är oförändrade – att alla i lika grad ska kunna njuta av grundläggande friheter, tryggade av lagen, att materiella framsteg ska göra även det andliga livet rikare, att en rik mångfald av åsikter ska tolereras, att allmänintresset ska överflygla varje specifikt privilegium, att fred, samförstånd och fri handel ska prägla det internationella livet. Dessa mål består. Men de måste i dag nås genom nya metoder anpassade till nya förhållanden. Liberalismen är en övertygelse, inte en formel.