Linder, Erik Hjalmar

Linder var medarbetare i Svenska Morgonbladet 1931-45, chef för föredragsavdelningen på Radiotjänst 1947-49, medarbetare i Stockholms-Tidningen 1950-56 och chefredaktör i Morgon-Bladet 1957-58. Därefter blev han förste litteraturanmälare i Göteborgs-Posten. Linder var en av de ledande bedömarna av modern litteratur och skrev flera viktiga verk bl.a. om Hjalmar Bergman och Elin Wägner (den senare boken tillsammans med hustrun Ulla Isaksson).

Erik Hjalmar Linder har sagt om sig själv att ”skönlitteraturen har alltid varit min egentliga värld, låt vara att den står i intim relation till samhällsutvecklingen”. Och denne lärde humanist blev verkligen en ideologisk inspiration för generationer svenska liberaler. Den frikyrklige Linder var i decennier en journalistisk och intellektuell parhäst till den icke-religiöse Gunnar Helén.

1948 skrev Linder följande i en essay med rubriken ”Kristendom och liberalism”:

”Föreningen av kristet och liberalt, spänningen dem emellan, det fruktbara i deras samverkan, är i själva verket något utmärkande för den svenska kulturatmosfären. — Det vore en förlust för vår odling, om de två elementen en dag inte längre kunde blandas som kväve och syre utan började fräsa mot varandra som svavelsyra och vatten. — Kan det inte vara så att Folkpartiet har en uppgift, inte bara i riksdagen utan även i kulturlivet genom att så långt möjligt hålla de två elementen i fortsatt energiskt samspel? Liberalism utan folklig idealitet som underlag blir maktlösa spekulationer i lufttomt rum; en folklig idealitet utan kontakt med radikalt kulturtänkande från förr och nu kan med all sin styrka råka bli famlande och kulturlös.”

När vänstervindarna blåste som hårdast i det svenska kulturlivet bedrev Linder i GP ett intensivt försvarsarbete för de liberala grundvärdena. Han uttryckte förståelse för många av de samhällsproblem som den nya vänstern aktualiserade men riktade samtidigt en tung kritik mot dess marxistiska samhällssyn. Några av Linders artiklar utgavs i böckerna Levande liberalism (Folk och Samhälle 1969) och Liberal i vänstervirvlar (Natur och Kultur 1970).

Då högervågen femton år senare nådde sin kulmen, publicerade Erik Hjalmar Linder i Dagens Nyheter fyra stora artiklar under vinjetten Liberal i högervirvlar. Artikelserien avslutas med orden: ”borgerlig vänster – en sådan behövs!”

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se