Lincoln, Abraham

Vi kan inte vara fria män om detta genom vårt eget val innebär att vårt land är ett land med slavar. De som förnekar andra frihet, förtjänar inte själva att vara fria.