Locke, John

Människans frihet i ett samhälle består i att inte behöva lyda under någon annan lagstiftande makt än en som har tillkommit genom samhällets samtycke eller tvingas lyda under någon annan vilja eller laglig begränsning än dem som denna lagstiftande makt tillskapat utifrån det mandat den fått. Närhelst en lagstiftare försöker ta ifrån och förstöra folkets egendom eller förvandla det till slavar under en godtycklig makt, försätter sig lagstiftaren i ett krigstillstånd med folket, som därvid fritas från all ytterligare plikt att lyda. Folket har då rätt att återta sin ursprungliga frihet och etablera en ny lagstiftande makt på det sätt det finner lämpligt.