Geijer, Erik Gustaf

Ja det är min fullkomliga övertygelse, att det finnes ingen enda människa, som ej kan göra någonting, bättre än alla de andra. Också finnes det ej en enda, av vilken jag icke tilltror mig att lära något. – Det är min liberalism – : att låta allt gälla vad det kan gälla! Jag förstår ingen annan. Men på denna har jag lärt. Jag har länge och vidsträckt irrat. Jag har klappat på många dörrar. Och min erfarenhet är, att det i denna värld finnes tusende gånger mer godhet, vishet och kärlek, än människorna kunna begripa.