Chydenius, Anders

Var enskild söker självmant upp det stället och den näring, där han bäst ökar den nationala vinsten, om författningar inte stänger hon därifrån. Härav följer ganska självmant, att det blir onödigt för högsta makten att genom några författningar dra arbetare från den ena näringen till den andra. Så vågar jag nu gå längre och påstå, att sådana författningar, som leder folket till vissa näringar är för nationen och dess vinst skadliga. Ingen statsman är ännu i stånd att positivt säga, vilkendera näringen som kan skaffa oss den största nationala vinsten; varigenom lagstiftaren måste stanna i villrådighet, vart han genom författningarna skall leda våra arbetare.