Dahrendorf, Ralf

Det finns ingen större fara för människans frihet än monopol för en grupp, en ideologi, ett system. På samma sätt är den viktigaste uppgiften att hålla vårt liv öppet för förändringar. Det öppna samhället utlovar inget enkelt liv. Människor har förvisso en farlig böjelse för bekvämligheten i en sluten värld. Men om vi vill utveckla och förbättra oss själva och de villkor under vilka män och kvinnor på vår planet lever, måste vi acceptera de ovårdade, antagonistiska, obekväma, men stolta och uppmuntrande möjligheterna, som öppna horisonter ger.