Världen: Litteratur

Världen: Litteratur 2017-06-02T23:28:57+02:00

11270792_10206293689238330_998634694_o

Denna litteraturlista upptar inte böcker om enskilda liberaler eftersom sådan litteratur finns i respektive personartikel på LibWeb.net. Här finns i stället dels ett urval av liberala klassiker – alltså texter som har haft stor betydelse för den liberala idéutvecklingen internationellt – som finns tillgängliga på svenska, dels ett antal breda översiktsverk om den liberala traditionen.

Bastiat, Frédéric

Det man ser och det man inte ser (Timbro 1999). Ett urval av Bastiats texter, bl.a. ”Det man ser och inte ser” från 1850. En lysande polemiker som försvarar den ekonomiska liberalismen.

Bengtsson, Mattias & Norberg, Johan

Frihetens klassiker (Timbro 2003). En 300-sidig samling av internationella och svenska liberala texter.

Berlin, Isaiah

Fyra essäer om frihet (Ratio 1984). Bland essäerna finns den klassiska ”Två frihetsbegrepp” från 1958.

Berman, Paul

Terror och liberalism (SNS 2005; orig. 2003 ). En analys av hur liberala värden utmanas av totalitära strömningar i den muslimska världen.

Bramsted, E K & Melhuish K J

Western Liberalism – A History in Documents from Locke to Croce (Longman 1978). En utmärkt antologi med introduktioner till liberala tänkares bidrag på olika områden.

Bullock, Alan & Shock, Maurice

The Liberal Tradition from Fox to Keynes (Oxford 1967). En antologi om den brittiska liberalismen.

Dahrendorf, Ralph

1989 – Moral, revolution och det civila samhället (SNS 1999; orig. 1997). Diskussioner om Europa efter murens fall.

Dworkin, Ronald

En fråga om jämlikhet – rättsfilosofiska uppsatser (Daidalos 2000). En av vår tids främsta liberala ideologer.

Gray, John

Liberalism (University of Minnesota Press 1995). En idéhistorisk översikt där författaren i andra upplagan har en efterskrift där han beskriver sitt eget avfall.

Havel, Václav

En dåre i Prag (Symposion 1990). Texter 1975-1990 om livet under kommunismen.

Hayek, Friedrich

Vägen till träldom (Timbro 1996; orig. 1944). En klassisk uppgörelse med kommandoekonomin.

Holmberg, Håkan

Liberal ideologi (Folkpartiet 1987). En introduktion till den liberala traditionen i Sverige och internationellt.

Johnson, Anders

Liberalismen och dess fiender (Folkpartiet 1993). En samling av 400 svenska och internationella citat från liberaler och antiliberaler.

Kant, Immanuel

Om den eviga freden (Tiden 1996; orig 1795). Ett försvar för internationell handel och en internationell rättsordning.

Locke, John

Andra avhandlingen om styrelseskicket (Daidalos 1998; orig. 1690). Den liberala idéhistorien började med detta verk.

Mannaing, DJ

Liberalism (JM Dent & Sons 1976). En analys av den liberala idétraditionen från Locke och Milton till Hayek och Galbraith.

Merquior, J G

Liberalism Old & New (Twayne Publishers 1991). Om den liberala idétraditionen från Locke till Rawls – inklusive kontinentala och latinamerikanska bidrag.

Mill, John Stuart

Om friheten (Natur och Kultur 1984; orig. 1859). Ett oöverträffat försvar för den personliga friheten.

Montesquieu

Om lagarnas anda (Ratio 1990; orig. 1748). Ett klassiskt verk om författningsfrågor i upplysningens anda.

Nycander, Svante

Liberalismens idéhistoria. Frihet och modernitet, (SNS 2009).

Paine, Thomas

Människans rättigheter (Ordfront 1992; orig. 1791-92). En stridsskrift för demokrati som väckte stor uppmärksamhet redan från början.

Popper, Karl

Det öppna samhället och dess fiender, I och II (Akademilitteratur 1981-82; orig. 1945). En klassisk uppgörelse med det öppna samhällets fiender till höger och vänster.

Raico, Ralph

Die Partei der Freiheit – Studien zur Geschichte des Deutschen Liberalismus (Lucius & Lucius 1999). Om den tyska liberalismens historia.

Rawls, John

En teori om rättvisa (Daidalos 2000; orig. 1971). De senaste decenniernas mest uppmärksammade bok av en liberal filosof.

Ruggiero, Guido de

The History of European Liberalism (Boston 1959). En bred översikt från socialliberalt perspektiv.

Russell, Bertrand

Filosofi för lekmän och andra essäer (Natur och Kultur 1965; orig 1950). Lysande polemik i olika samhällsfrågor.

Schapiro, J Salwyn

Liberalism – Its Meaning and History (D van Nostrand 1958). Om liberalismens utveckling i olika europeiska länder samt i USA. Har även textutdrag.

Smith, Adam

Den osynliga handen (Ratio 1994). Ett fylligt urval av The Theory of Moral Sentiments (1759) och The Wealth of Nations (1776). Klassiska texter av den ekonomiska liberalismens fader.

Smith, Julie

A Sense of Liberty – The History of the Liberal International 1947-1997 (Liberal International 1997). Om Liberala Internationalens historia.

Sykes, Alan

The Rise and Fall of British Liberalism, 1776-1988 (Longman 1997). En bred genomgång av det brittiska liberala partiet.

Tocqueville, Alexis de

Om demokratin i Amerika, I och II (Atlantis 1997; orig. 1835-40). En bok om den unga amerikanska demokratin och dess framtida effekter på Europa.

Voltaire

Filosofi i fickformat (Norstedts 1985). Innehåller en samling satiriska och kritiska texter.

Woolstonecraft, Mary

Till försvar för kvinnans rättigheter (Ordfront 1997; orig. 1792). Historiens första liberalfeministiska skrift.