Klassresan

Under de senaste åren har miljoner och åter miljoner människor lyfts ur fattigdom. Ny dynamik – ekonomisk, social och politisk – har lett till ett oräkneligt antal klassresor runt om i världen. Samtidigt förs en intensiv debatt i USA, men också i Europa, om den krympande medelklassen. Ny teknik i en ny global ekonomi förändrar arbetsmarknaden. Traditionella medelklassyrken pressas tillbaka; många försvinner.

Antologin ”Klassresan” är en liberal stridsskrift för social rörlighet och dynamik. Att det är möjligt att göra klassresor är inte bara viktigt för den enskilda människans frihet – utan också för att ett samhälle som präglas av social rörlighet är ett samhälle med större välstånd, som är mer rättvist och anständigt för alla.

I Klassresan ger nio skribenter sin syn på vad som krävs för att skapa bättre möjligheter för social rörlighet. Syftet är att ge underlag för en vitalare diskussion kring ett rörlighet och dynamik i samhället.

Klassresan är utgiven på Bertil Ohlin Förlag och skapad genom samarbete mellan Bertil Ohlininstitutet och Studieförbundet Vuxenskolan.

Boken finns att köpa här.