Delta i Ohlininstitutets uppsatstävling 2013

Michael Holmgren och Erik Ronnle

Förra årets vinnare Michael Holmgren och Erik Ronnle. Foto: Kristoffer Hellman

Välkomna att delta i 2013 års upplaga av Bertil Ohlininstitutets uppsatstävling för kandidat-, magister- och masteruppsatser. Temat är internationalisering, demokrati och marknadsekonomi och tävlingen är öppen för studenter oavsett huvudämne. Tidigare vinnare har skrivit framlagt uppsatser inom bland annat statsvetenskap, national- och företagsekonomi, juridik, historia, journalistik, samt kulturgeografi.

För att delta krävs att uppsatsen examinerats under läsåret 2012/2013, samt att den belönats med betyget väl godkänt (A eller B). Tävlingens prissumma omfattar 25 000 kr.

Sista dag för inlämning är 1 oktober. Läs mer här.