Andreas Bergh m.fl. om korruption i offentlig sektor

Andreas Bergh, forskare vid Ekonomihögskolan i Lund och Institutet för näringslivsforskning samt tidigare ledamot av Bertil Ohlininstitutets styrelse, skriver i Dagens Nyheter om insatser mot korruption i offentlig sektor.

Korruptionsskandalerna i de svenska kommunerna tycks bli fler och fler. Men det är svårt att veta om det som upptäcks är enstaka undantag eller toppen på ett isberg. Vad vi däremot vet är att svenskarna i högre utsträckning än medborgarna i andra nordiska länder uppfattar korruptionen som ett problem i samhället, och att detta skadar förtroendet för de offentliga verksamheterna och demokratins grundvalar.

Läs debattartikeln här.

Artikeln redogör för rapporten ”Allmän nytta eller egen vinning?”