FRAMFLYTTAD: Cecilia Skingsley – Årets Wibbleföreläsare

Sking

Den 15 september 2008 ansökte Lehman Brothers om konkurs och finanskrisen var ett faktum. Världsekonomin kastades in i det mest turbulenta förlopp som inträffat på decennier och i efterhand har det globala banksystemet utpekas som orsak till problemen. Det tidigare höga förtroendet för bankerna kom att rubbas i grunden och det politiska samtalet, efter att under årtionden ägnat sig åt att genom liberaliseringar låta marknaderna växa, åter att handla om reglering. Det är med bakgrund av detta som Bertil Ohlininstitutet är valt att utse Cecilia Skingsley, chefekonom Swedbank, till årets föreläsare till Anne Wibbles minne. Med rubriken “Bankerna, kriserna och framtiden” talar Skingsley om banksystemets roll i den moderna samhällsekonomin och hur en effektiv bankreglering bör utformas.

Wibbleföreläsningen genomförs onsdag 22 maj på Nalen i Stockholm (ingång David Bagares gata 17).
Kvällen inleds med lättare förtäring och mingel klockan 17:30, program från 18:00 (slut senast 20:00).

Anmälan sker i webbformulär (klicka på länken).