Fyra frågor till Paulina Brandberg

Paulina är den senaste vinnaren av Ohlininstitutets debattörspris, ett pris som delas ut till personer som bidrar till att samhällsdebatten präglas av saklighet, eftertanke och respekt för oliktänkande.


1. Grattis än en gång till priset! Vilka frågor har du debatterat mest under våren och sommaren?

Stort tack!
Gängkriminaliteten har ju tagit stor plats i den rättspolitiska debatten under våren och sommaren, så mina inlägg i debatten har till stor del handlat om hur vi ska komma åt detta växande problem. Här har jag framför allt fokuserat på hur vi förhindrar att ungdomar rekryteras in i gängen eftersom det är här nyckeln ligger för att kunna vända utvecklingen på längre sikt.
Förutom gängkriminaliteten har jag diskuterat våld mot kvinnor i hemmet. Även här behöver man skruva i lagstiftningen men framför allt behöver man tillskjuta mycket mer resurser för att komma åt detta problem.

2. Det förekommer att debattörer sätter regler för sig själva, som att aldrig svara direkt eller att inte skriva när man är arg. Har du något liknande tips för hur att hålla en vänlig och respektfull ton?

Jag försöker alltid vara noga med att diskutera sakfrågor och inte personer. Debatten gynnas inte av att vi idiotförklarar eller klistrar etiketter på våra meningsmotståndare, utan detta skapar bara låsningar och ett dåligt debattklimat. Dessutom tycker jag att man tappar i trovärdighet om man agerar så. Personliga påhopp tolkar jag alltid som att man har slut på sakargument.

3. Nu har du bestämt dig för att kandidera till riksdagen. Vad fick dig att ta det beslutet?

För att kunna hitta de bästa politiska lösningarna på olika samhällsproblem tror jag att det är en stor fördel om man har jobbat praktiskt med den aktuella problematiken. Som åklagare ser jag tydligt vad som inte fungerar inom rättsväsendet och jag har en ganska klar uppfattning om vilka konkreta åtgärder som skulle göra verklig skillnad för att vända brottsutvecklingen. Jag tror att den kunskapen och erfarenheten behövs i riksdagen och har därför bestämt mig för att kandidera.

4. Vad tycker du om nivån på debatterna i riksdagen?

Precis som på Twitter upplever jag att debatterna alltför ofta fokuserar på vad andra politiker har misslyckats med istället för att man själv för fram konstruktiva lösningar. Detta gör mig väldigt frustrerad. Vi har en väldigt allvarlig brottsutveckling och vi har inte tid att fastna i tjafs om vems felet är, utan vi måste agera omedelbart för att inte tappa ännu mer tid.