Vinnare Ohlininstitutets uppsatstävling 2019

Juryn har för 2019 utsett två vinnare av Ohlininstitutets uppsatstävling.

Anneli Westermann, ”Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige”

Master-uppsatsen ”Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige” lyfter högaktuella rättsliga  frågor på ett ämnesöverskridande sätt. I fokus för analysen står den svenska grundlagens  påverkan på den svenska internationella privat- och processrätten. I denna välskrivna uppsats utreds hur regeringsformen (RF) kan tillämpas som självständig vägransgrund, och hur den kan göras gällande inom ramen för ordre public. Uppsatsen bidrar också till ökad kunskap om ur grundlagsstadgade rättigheter kan tillämpas inom civilrätten samt hur andra rättighetsstadgor kan tillämpas som självständig vägransgrund och inom ramen för ordre public 

2019 Annelie Westermann
Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige

Frida Bergström, “Mind the Gap – Foreign Fighters and their Prospects on the OECD Labour Market”

I kandidat-uppsatsen “Mind the Gap – Foreign Fighters and their Prospects on the OECD Labour Market” sammanställs data över antalet IS-krigare från olika OECD-länder. Analysen visar att länder där invandrare har lägre arbetskraftsdeltagande i genomsnitt har fler IS-krigare, samt att detta i sin tur kan förklaras av skillnader i utbildning. Uppsatsen är välskriven och gör ett orginellt och intressant bidrag till ökad förståelse av de faktorer som driver människor att slåss för extrema religiösa grupper. 

2019 Frida Bergström
Mind the Gap – Foreign Fighters and their Prospects on the OECD Labour Market

Vinnare av Ohlininstitutets uppsatstävling

Klicka på uppsatsens namn för att kunna läsa den som Pdf.

2019 Frida Bergström

Mind the Gap – Foreign Fighters and their Prospects on the OECD Labour Market

2019 Annelie Westermann

Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige

2018 Polina Ustyuzhanina

“In Goods We Trust. Trade Barriers in Services – Should We Care?”

2017 Malin Källén

”Political consequences of free trade: Chinese imports and the shift of political views in the EU”

2016 Jakob Frizell

“The Fiscal Consequences of Peace: Taxation and veto power in post-conflict countries”

2015 Henrik Dahlquist

”Oblique Intentions, non-neutral motives and Pseudo-Neutrality: Exploring the Tensions Within Liberal Neutrality in light of the Doctrine of Double Effect and the French Burqa Ban”

2015 Sebastian Jävervall

”Can Economic Growth Curb Corruption? The Development of Bribery in Times of Crisis”

2014 Marcus Tannenberg

”On the Road to Better Governance – The ‘Middle Class Particularism’ and Quality of Government” 

2013 Frida Trönnberg

State regulation of anti-democratic parties – A comparative study of Germany, Spain and Sweden

2012 Michael Holmgren och Erik Ronnle

Hydrocarbons in Greenland – Prospects for the Greenlandic economy

2011 Robert Hannah

En europeiserad talerätt – om rätten till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter och Europakonventionens offerbegrepp

2010 Svenja Gärtner

Long-run Relationship between Inequality and Democracy

2009 Anna Andersson

Rules of Origin and International Trade – The Case of the Textile and Clothing Industry in Madagascar

2008 Andreas Hatzigeorgiou

Migration as Trade Facilitation – Assessing the Links between International Trade and Migration

Dagens Nyheter skrev om Andreas Hatzigeorgious forskning den 17 september.

2007 Mikael Persson

Demokratins avgränsningsproblem – En kritik av det kosmopolitiska demokratiidealet

2006 Amanda Jakobsson

Trade Openness and Income Inequality

2005 Maria Weimer

Det demokratiska överskottet – en studie av riksdagens inflytande över utrikespolitiken

2004 Vibeke Hjalmers och Lisa Jannerling

Spelet om invandrarna. Om medieretorik och flyktingpolitik i två danska tidningar under valkampanjen 2001

2003 Björn Åsgård

Ethnic awareness and development: a study of the Kadazan Dusun, Sabah, Malaysia

2003Fredrik Gustavsson

Cocoa satellites: a study of the cocoa smallholder sector in Sabah, Malaysia

2002 Rasmus Karlsson

Demokrati i fyra framtidsbilder – en politiskfilosofisk studie om den liberala statens framtid

2001 Erik Höglin och Maria Lindström

Skuldkrishantering i EMU – är förbudet mot monetär finansiering trovärdigt?

2001 Kajsa Helmbring

Procedural reforms of the EU legislative process – increased power for the European parliament?

2000 Jörgen Ödalen

Integration eller assimilation – Invandrarpolitikens etik och den svenska integrationspolitiken

1999 Gissur O. Erlingsson

Kommundelningar – de rikas uttåg från det gemensamma eller demokratins räddning?

1998 Tommy Strömberg

Did regional integration save democracy i Paraguay?

1998 Göran von Sydow

Riksbanken och demokratin

1997 Jonas Johansson

Internationalisering – begreppsorentering, operationalisering och jämförande länderanalys

1997 Åsa Pousard

Democratic Political Culture and Interstate Cooperation

1996 Helen Jarlsvik

Etnicitet och rationalitet – en studie av sambandet mellan graden av våldsamt etniskt konfliktagerande och graden av strukturell repression i det politiska systemet

1996 Eva Hagström

Organisationers betydelse för etniskt konfliktagerande

1995 Per Altenberg

Trade policies for a Global Future?

1995 Åsa Laurén

Den svenska offentlighetsprincipen vid EU-medlemskapet

1995 Thomas Johansson

Demokrati med (o)mänskligt ansikte

1994 Paul Hansson

Trends in the specialisation of the Swedish Manyfacturing Industry

1994 Daniel Gustavsson

Den tyska författningsdomstolens bedömning av den monetära unionen

1994 Björn Englund och Patrik Granström

Lobbying in the European Union