Delta i Ohlininstitutets uppsatstävling

Tävlingens teman är internationalisering, demokrati och marknadsekonomi

Internationalisering och globalisering gör att gränser förändras, gamla försvinner och nya uppstår. Ekonomi och politik ändrar karaktär, frågor får ny innebörd och kan sättas i nya perspektiv. Varken företagande, handel, näringsliv, mänskliga rättigheter, etnicitet, demokratins former, medier eller miljö står utan påverkan.

Bertil Ohlininstitutet inbjuder studenter att tävla med kandidat-, magister- och masteruppsatser som fått betyget väl godkänd (A eller B). Uppsatsen ska ha examinerats under läsåret 2018/2019. Uppsatsens ämne ska knyta an till åtminstone två av tävlingens teman: internationalisering, demokrati och marknadsekonomi. Författarna till den eller de uppsatser som bedöms vara bäst får dela på 25 000 kr. Bidrag lämnas senast 1 november 2019.

Genom att delta i tävlingen medger författaren att uppsatsen, om den vinner, publiceras på Ohlininstitutets hemsida. Tävlingsresultatet kommer att offentliggöras och pris utdelas vid våren 2020.

Juryn består av Charlotta Stern (ordförande), Andreas Bergh, Anna-Sara Lind, Lennart Nordfors, Patrik Ström, Timurs Umans och Karl Wennberg.

Läs mer och ansök här