Opinionsbildningskonferensen är igång

Bertil Ohlininstitutets årliga opinionsbildningskonferens i Uppsala, där årets tema är medierna och demokratin har börjat!

Olle Wästberg

Vi har fått höra Olle Wästberg diskutera med Gabriel Byström och Gunilla Kindstrand om de demokratiska utmaningarna i det nya medielandskapet. Kulturminister Alice Bah Kuhnkes statssekreterare Per Olsson utvecklade gårdagens nyhet om den kommande presstödsutredningen och tillkännagjorde att den skall vara färdig redan i maj. Han sa också att 35 miljoner av det befintliga presstödet skall användas till utveckling av mediers digitalisering. Presstöd och reklamskatter avverkades samt den EU-aktuella momsfrågan på pappers vs. digitala medier.

Olle Wästberg, Karin Rebas, Thomas Mattsson, Gunilla Kindstrand och Karin Rebas

IMG_3048