Mer från Ohlininstitutets opinionbildningkonferens

Diskussionen har bland annat kretsat kring vems ansvar det är att opinionsbildning når alla i samhället för mer aktiv roll i demokratin och högre grad av integrering. Att exempelvis lokala medier används i Sfi-utbildningen för att skapa ett tidigt lokalt engagemang och förståelse för det lokala samhället.
Är det staten eller marknaden som har ansvar för att alla får tillgång till mediekonsumtion?
Vilka är tidningskonsumenterna och vilka subgrupper går att fånga in ytterligare för att bredda läsarkretsen. Hur får man unga att bli mer intresserade av tidningar, nyheter och samhällsdebatt då antalet läsare av papperstidningar går ner.
Jesper Strömbäck höjde här en varning då, ännu inte publicerad, forskning visar att barn som ser sina föräldrar läsa tidningen i högre grad blir nyhetskonsumenter själva. Med den digitaliseringsgrad som nu sker är denna syn mindre förekommande och är därför inte lika lätt att applicera då digital mediekonsumtion inte är lika lätt att ta efter.

Antalet passiva nyhetskonsumenter har också minskat. Förr när det endast fanns två kanaler att titta på fick man ta del av en högre grad slentriannyheter. Personer som normalt sett inte konsumerade nyheter blev då passiva konsumenter av de nyhetssändningar som sändes i tablån. Detta sker inte alls i samma utsträckning idag när underhållningskanalerna breder ut sig och valbarheten är större. Hur kan vi få ofrivilliga nyhetskonsumenter att passivt konsumera nyheter? Genom vilka kanaler kan vi nå dessa personer via, är det via YouTube eller är det via spelappar?

Dagen avslutades med en presentation av Christian Kierkegaard från Danske Medier som berättade om hur Danmark reformerat deras presstöd till de privata medierna.

IMG_3055Diskussion dag två om media och lokalpolitik
Karin Rebas, Cecilia Krönlein, Mathias Färdigh, Hans Lingeborg och Kristina Mattsson