Lanseringen av Inclusive Growth i Stockholm

Den 22 januari lanserades antologin “Inclusive Growth in Europe” i Stockholm. Två av författarna – Swedbanks chefekonom Anna Felländer och Roger Wessman,  fristående ekonom, tidigare bland annat chefekonom för Nordea i Finland – var på plats för att diskutera sina slutsatser. Se inspelningen här!