Vinnare i Ohlininstitutets uppsatstävling 2014

Tannenberg bildOhlininstitutet bjuder varje år in studenter från hela Sverige att tävla med kandidat-, magister- och masteruppsatser där ämnet berör internationalisering, demokrati och marknadsekonomi. Nu är 2014 års vinnare utsedd:

Marcus Tannenberg, med masteruppsatsen “On the Road to Better Governance – The ‘Middle Class Particularism’ and Quality of Government” (klicka på rubriken för att läsa uppsatsen). Handledare: Victor Lapuente, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Juryns motivering lyder:

Marcus Tannenberg har i sitt examensarbete förtjänstfullt analyserat sambandet mellan storleken på ett lands medelklass och samhällstyrningens kvalitet, samt huruvida detta samband ser olika ut i autokratier respektive i demokratier. Med relevant teoretisk ansats och väl genomförd metod visar Tannenberg att samhällsstyrningens kvalitet i demokratier kan prognostiseras väl utifrån medelklassens storlek, men ej i samma utsträckning vad avser autokratier.

Priset uppgår till 25 000 kronor och delas ut på Spårvagnshallarna den 4 december klockan 19.00, i samband med att Lennart Nordfors håller årets Ohlinföreläsning.