Det öppna samhället och dess fiender 2015

Varmt vlennart_nordfors-495x675älkomna till 2014 års Ohlinföreläsning!

Lennart Nordfors, fil. dr. i statsvetenskap och vice vd för Gullers grupp, talar med utgångspunkt i filosofen Karl Poppers “Det öppna samhället och dess fiender”.

År 2015 är det 70 år sedan Poppers tvåbandsverk gavs ut. Under årens lopp har Poppers idéer om ett öppet, dynamiskt samhälle periodvis haft stor påverkan på samhällsdebatten. Har verket fortsatt aktualitet? Vilka är det öppna samhällets fiender i dag?

Kommentatorer:
Lena Andersson, författare
Håkan Holmberg, politisk chefredaktör för Upsala Nya Tidning

Under kvällen är det även prisutdelning i Ohlininstitutets uppsatstävling.
Tid: 19.00 den 4 december, mingel och plockmat från 18.30. 
På grund av det stora intresset har vi fått byta lokal. I stället för Klara Konferens äger föreläsningen rum på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

OBS! Evenemanget är fullsatt (sedan 17/11). Det är fortfarande möjligt att anmäla sig via vårt webbformulär , men nyanmälningar hamnar på en väntelista.

Om ni har frågor, kontakta Karin Rebas på karin.rebas@ohlininstitutet.se.