Nya ledamöter av Ohlininstitutets styrelse

StrömWennberg
KlambergGabriel Ehrling

Vid torsdagens sammanträde utsåg Ohlininstitutets stiftelseråd en ny styrelse för Ohlininstitutet. Nya ledamöter av styrelsen är: Pernilla Ström, Karl Wennberg, Mark Klamberg och Gabriel Ehrling.

Pernilla Ström är styrelseproffs och småföretagare. Ström är ekonom med utbildning från Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare verkat som journalist på bland annat Dagens Nyheter, Expressen och Veckans Affärer. Ström sitter i dag i styrelsen för bland annat Bonnier och driver hästgård utanför Lund.

Karl Wennberg är docent i företagsekonomi, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm. Wennbergs forskning inriktar sig på entreprenörskap, regional utveckling samt organisering inom små och nystartade företag. Wennberg är även verksam vid Ratio.

Mark Klamberg är doktor i folkrätt och gästlektor vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Klamberg disputerade med avhandling om verksamheten vid internationella brottmålsdomstolar. Klamberg är ersättare i Stockholms stadsfullmäktige för Folkpartiet liberalerna.

Gabriel Ehrling är journalist. Ehrling avslutar i anslutning stiftelserådets sammanträde vikariat som generalsekreterare för Ohlininstitutet och går till tjänst som ledarskribent vid Dalarnas Tidningar. Ehrling utsågs nyligen till redaktör för idétidskriften Liberal Debatt.
Sofia Nerbrand omvaldes till ordförande i Ohlininstitutet och i styrelsen fortsätter även Tobias Krantz, Lennart Nordfors, Håkan Tribell och Anders Rönmark. Lämnar styrelsen gör Åsa Malmström, Katarina Bergkvist, Lars Hallén och Benjamin Katzeff Silberstein.

Frågor besvaras av Gunnars Sonesson, ordförande Ohlininstitutets stiftelseråd.