En bit på väg

2

Har liberalismen segrat ihjäl sig?

Det råder ingen tvekan om att Sverige förändrats kraftigt i liberal riktning de senaste årtiondena. De flesta skulle nog också hålla med om att förändringarna gick snabbast i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.

Men hur ser framtiden ut? Är liberaliseringarnas epok till ända? Har liberalismen gjort sitt och andra idéströmningar tagit över?

I en ny bok på Bertil Ohlin Förlag skriver fjorton skribenter om triumfer för liberalismen och sådant som får betraktas som hot mot en liberal samhällsutveckling. Antologin är framtagen i samverkan med Liberala ekonomklubben och finns nu att beställda i Bertil Ohlin Förlags webbutik.

Medverkar gör:

Bengt Westerberg
Johan Norberg
Frida Johansson Metso
Andreas Bergh
Susanna Birgersson
Pontus Braunerhjelm
Karin Zelano
Hans L Zetterberg
Emma Söderberg Majanen
Johan E. Eklund
Nina Larsson
Håkan Tribell
Martina Lind
Lennart Nordfors

Redaktörer är Andreas Bergh och Gabriel Ehrling.

För recensionsexemplar – sänd e-post till Peder Gustavsson, förlagsassistent.