Liberala pensionssystem – 100 år efter Karl Staaffs banbrytande reform

För 100 år sedan stod Karl Staaff som initiativtagare till Sveriges allra första pensionsreform. Med anledning av detta genomförs tisdagen den 21 maj, på dagen hundra år efter att beslut fattades av riksdagens andrakammare, ett seminarium i riksdagen kring liberalt engagemang i frågan.

Programmet inleds med att skriftställare Anders Johnson skildrar tillkomsten av Karl Staaffs pensionsreform och pensionssystemets ställning sedan dess.

Därefter följer ett panelsamtal med:
Bo Könberg, styrelseordförande för Pensionsmyndigheten och ledare av arbetet med 1994 års pensionsreform
Frida Johansson Metso, ledamot av Folkpartiets partistyrelse
Håkan Holmberg, politisk chefredaktör Upsala Nya Tidning

Seminariet genomförs i riksdagshusets sammanträdesrum Mittpoolen, Riksgatan 2, Stockholm.
Välkomna till lättare förtäring och mingel klockan 17:30 (program från 18:00).

Anmälan är sker via webbformulär. Antalet platser är begränsat.
Arrangemanget ges i samverkan med Folkpartiets riksdagskansli och Folkpartiets länsförbund i Stockholm.