Henrik Berggren om bildning i Magasinet Arena

Historikern och DN-skribenten Henrik Berggren skriver i senaste numret av Magasinet Arena om bildningens ställning och humaniorans självbild i Sverige.

För det är ju svårt att skaka av sig känslan att det pågår en omfattande kulturell devalvering: skolan blir sämre, bokläsning minskar, tidningarna blir tunnare och tv-programmen alltmer idiotiska. Ingen verkar längre tro på ekonomisk jämlikhet men på kulturens område härskar jantelagen: ve den elitist som vågar ställa krav på medborgarnas kunskaps- och bildningsnivå.

Men då börjar kulturradikalen i mig att sparka. Är inte just den här typen av problemställning en del av den allmänna fördumningen: att kunskap och bildning kan reduceras till en fråga om man har läst en viss författare eller inte? Det är en behändig reaktionär ståndpunkt att värma sin frusna själ kring i det senkapitalistiska samhället.

Läs hela artikeln här.