Correns ledarsida om bildning

I dag skriver ÖstgötaCorrespondentens ledarsida om bildning med anledning av litteraturprofessor Krzysztof Baks artikel i Dagens Nyheter om svenska humaniorastudenter.

I arbetslinjens tidevarv har flit kommit att premieras långt över bildning. För bildning tillhör den typ av kunskap som inte har ett specifikt syfte. Däremot ska man inte säga att kunskap inte längre förordas. Tvärtom värderas kunskap högt. Men endast kunskap som ett medel. Sådan som är mätbar och resultatorienterad. Och som leder till ett hederligt jobb och ett lönekuvert i slutet av månaden. Någonstans på vägen har man glömt att bildning inte är ett medel.

Läs artikeln här.