Vilken betydelse har tidningen för bildningen?

Här finns en ljudupptagning från Ohlininstitutets seminarium i Bollnäs, där Mats Svegfors och Gunilla Kindstrand ger sin bild av tidningens betydelse för bildningen och demokratin i Sverige. Det är en del i Ohlininstitutets turné på ett antal orter i Sverige för att lansera boken Bildningsresan tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

Det går bra att antingen lyssna direkt på hemsidan eller att ladda ned genom att klicka på “Download” i spelaren ovan.