Bokreferat eller kulturdebatt?

Vilken roll kultursidorna har i dagstidningarna i dag? Vilka skillnader finns i förutsättningarna mellan mindre landsortstidningar och de med rikstäckning? Vilket uppdrag har kultursidan?

Under Ohlininstitutets opinionsbildningskonferens i Uppsala 31 januari – 1 februari genomfördes ett samtal kring kultursidornas uppdrag och roll för tidningen. Här kan du se det i efterhand.

Medverkande:
Gunilla Kindstrand, chefredaktör Hälsingetidningar
Cecilia Ekebjär, kulturredaktör Gävle Dagblad
Ulla Stuart Hamilton, ordförande stiftelsen Pressorganisation
Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter

Moderator:
Sofia Nerbrand, styrelseordförande Bertil Ohlininstitutet